जिल्हा निवडा : तालुका निवडा :    
गट शेतकरी सल्ला समिती माहिती(BFAC)
अ.क्रनावपदनामहुद्दाव्यवसायफोन नंबरमोबाइल
1 shri. Tushar Ramesh Pachpor शेतकरी १ (कृषि) शेती 9922700924
2 Shri . Gambhir Gulabrao Pawar शेतकरी २ (कृषि) शेती 9850755883
3 Sau. Pramila Punjab Shirsat महिला शेतकरी १ (कृषि) शेती 9822466397
4 Sau. Sujata kailash Khabragade महिला शेतकरी २ (कृषि) शेती 8806360262
5 Shri.Sanjay Shyamuvel Aathawal शेतकरी १ (फलोत्पादन) शेती 9822643803
6 Shri. Najmuddin M. Ismail शेतकरी २ (फलोत्पादन) शेती 9850785149
7 Sau. Mangala Vijay Pande महिला शेतकरी १ (फलोत्पादन) शेती 9923447884
8 Sau. Samidha Manish Mahajan महिला शेतकरी २ (फलोत्पादन) शेती 9822660690
9 Shri. Santosh Tulisiram Isthap शेतकरी १ (पशुसंवर्धन) पशुसंवर्धन 9420704412
10 Shri.Ramesh Gowardhan Tarole शेतकरी २ (पशुसंवर्धन) पशुसंवर्धन 9326969559
11 Sau Kumud Gajanan kankal महिला शेतकरी १ (पशुसंवर्धन) पशुसंवर्धन 9881146320
12 Sau. kavita Aanokh Rahane महिला शेतकरी २ (पशुसंवर्धन) पशुसंवर्धन 9767092092
13 Dr Sau Manjiri Nitin lokhande महिला शेतकरी १ महिला मंडळ 9850397303
14 Sau Sunita Haridas Kale महिला शेतकरी २ महिला मंडळ
15 Shri. Dhiraj Sahebrao Shirsat शेतकरी १ युवक मंडळ 9422167388
16 Shri. Juned Beg Jakir Beg शेतकरी २ युवक मंडळ 9421793298
17 Shri. Sanjay Ramesh Huse शेतकरी १ निविष्ठा पुरवठादार 9822643743
18 Shri Gunwant Narayan Deshmukh शेतकरी २ निविष्ठा पुरवठादार
19 Shri Milind Madhukar Zade शेतकरी १ शेतकरी गट 9822627122
20 Shri Najakatali Nurali शेतकरी २ शेतकरी गट
21 Sajida Perwin A. Aabid शेतकरी १ तालुका पंचायत सदस्य 9421890902
22 Shri Ganesh. Kisanrao Khodke शेतकरी २ तालुका पंचायत सदस्य 9822728216